Kurser

 

- 2003 Grundkursus for dagplejer

- 2004 Grundkursus i førstehjælp

- 2004 Løfteteknik

- 2004 Sprog og kultur

- 2004 Samarbejde-Kommunikation

-2004 Kostkursus

- 2005 Kvalitet i offentlige serviceydelser

- 2005 Sprog-Tema i pædagogiske læreplaner

- 2007  Vedligeholdelse af førstehjælp

- 2009 Børns leg

- 2009 Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud

- 2010 Læreplaner i dagplejen

- 2010 Vedligeholdelse af førstehjælp

- 2010 Børnepsykologi med udgangspunkt i Stern

- 2010 Interkulturel pædagogik

- 2011 Temadagen Drenge i en kvindeverden

- 2012 Sprogkursus for dagplejere i sdbg kommune

- 2013 Vedligeholdelse af førstehjælp

- 2014 Børns udtryksformer

- 2014 Sansemotorik

- 2015 Workshop i sang, musik og bevægelse

- 2015 Førstehjælp til spæd/småbørn

- 2016 Arbejdet med for tidligt fødte børn

- 2017 Tegn til tale

- 2018 Foeældresamarbejde

- 2018 Børn og natur