Læreplaner

 

Jeg arbejder med de 6 læreplanstemaer 

 

Krop og bevægelse 

-Kravle, danse og løbe

- Spise selv med gaffel og fingerne

- Motorcykler, hoppe og gåture

- Perler, puslespil, klippe og tegne

- Bygge med klodser

 

Sociale kompetencer

- Sang-lege

- Snak omkring bordet

- Indgå i fællesskab med andre

 

Natur

- Mærk solen, sneen, vinden eller regnen

- Kende dyrene

- Leg i vandpytter og mudder

- Grave og lege med sand

 

Kultuelle udtryksformer og værdier

- Traditioner 

- Jul og julemanden

- Påske, påskeæg og påskeharen

-Fødselsdag og fødselsdagsfest

-Afskeds ritual, putte ritual

-Tegne, klippe og male

- Udklædning

 

Sprog

- Vi taler sammen

- Kropssprog - glad/sur mund

- Rim og remser

- Læser bøger

- Hører musik

- Snakker om tal og de forskellige farver

 

Personlig udvikling

- Lærer at tage tøj af og på

- Sætte ord på følelser - vred, glæde, ked af det

- Trøste - glæde sig med hinanden

- Fantasi og kreativitet