Godkendelse

 

Jeg er godkendt af Sønderborg kommune til at passe op til 5 børn.

Mine vikarer er også godkendt til at passe 5 børn når jeg bliver syg.

 

Der føres tilsyn i dagplejen af kommunens tilsynspædagoger, både anmeldte og uanmeldte.

Ved tilsyn af kommunens pædagog skrives en rapport der hænges op på opslagstavlen til forældrene.