Opsigelsesvarsel

 

Opsigelsesvarslet for begge parter er løbende måned + 1. måned. Dette skal ske skriftligt og altid til den 1. så modparten har den senest den sidste i den forgående måned.

 

Der kan ikke opsiges pr. 1. juli og den 1. december, da disse måneder er udbetaling af mine feriepenge. Med mindre barnet fylder 2,9 år den måned og får tilbudt en børnehaveplads.

 

Ovenstående træder i kraft når der er skrevet kontrakt.

 

Udebliver betaling ophører pasningsaftalen.

 

Hvis ikke andet er aftalt, regner jeg med at jeres barn går ud af dagplejen den måned barnet fylder 2 år og 9 måneder og får tilbudt en børnehaveplads.