Hvordan i gør.

 

Når i har været på besøg hos mig og i har besluttet jer for at det er mig som skal passe jeres barn, udfylder vi sammen en pasniningsaftale og kontrakt jeg har liggende. Vi gennengår det sammen så der ikke er nogen misforståelser. Kontrakten udfyldes i 3 eksemplarer, 1 til jer, 1 til mig og 1 til pladsanvisningen.

 

Når papirerne er udfyldt og underskrevet afleves det til pladsanvisningen hos Heidi Hjortnæs.

 

For at barnet kan starte i privatdagpleje skal barnet være opskrevet til en kommunal dagplejeplads. I skal så sige nej til pladsen og meddele kommunen at i ønsker en privat børnepasser.

 

Hvis barnet allerede går i en kommunal dagpleje skal i opsige pladsen og meddele pladsanvisningen at i ønsker en privat børnepasser.

 

Pladsanvisningen sender jer et brev når tilskuddet er godkendt.

 

På nedenstående link, finder i ansøgningsskema om tilskud til privatpasning.

www.borgeronline.dk/default.aspx?municipalityid=540&groupid=13&formid=kb1143ff&transactionid=y1oct2